Dây nguồn nối dài cho camera ip

Nếu vì lý do nào đó mà bạn cần phải đặt camera ip cách nguồn cấp điện một khoảng cách dài thêm 3m nữa thì dây nguồn nối dài 3m cho camera ip sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn này.